Foodvalley NL
Floriade 2022 Almere

Barrières doorbreken om de transitie te versnellen

In 2050 moet het voedselsysteem voedselzekerheid bieden aan tien miljard mensen wereldwijd. Lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd met respect voor dieren en onze planeet. Het is een grote uitdaging, maar wel een die haalbaar is als we onze krachten bundelen om samen de toekomst van voedsel vorm te geven.

Doorbraakinnovaties zijn essentieel voor de transitie van het voedselsysteem. Maar het huidige systeem biedt vaak niet de juiste voorwaarden en prikkels die nodig zijn om noodzakelijke innovaties te cultiveren en op te schalen. De uitdagingen waar het voedselsysteem voor staat zijn daarom te complex om alleen aan te pakken. Foodvalley NL helpt partners in en buiten de voedselketen om de barrières te doorbreken en samen de transitie te versnellen.

Met het initiatief De Eiwitboeren van Nederland brengt Foodvalley NL boeren, de voedingsindustrie en retailers samen om de verdiencapaciteit te verbeteren van Nederlandse boeren die de overstap willen maken naar het verbouwen van nieuwe eiwithoudende gewassen. Het verhogen van de lokale beschikbaarheid en consumptie van plantaardige eiwitten heeft als bijkomend voordeel dat het de uitstoot van broeikasgassen en stikstofuitstoot vermindert en de biodiversiteit vergroot.

logo-foodvalley-nl
iStock-1360760577