Gemeente Ede
Floriade 2022 Almere

Ede: Food & Veluwe

In Ede komen voedsel en Veluwe samen. We liggen centraal in Nederland, hebben prachtige natuur en liggen in het hart van de Foodvalley. Dat maakt onze regio aantrekkelijk, dat merkt Ede ook: Ede heeft nu 120.000 inwoners.

Klimaatverandering, gezondheid en voedsel vragen meer aandacht dan ooit. In Ede geloven wij dat een gezond klimaat en gezonde mensen beginnen bij een betere voedselketen.

Ede is de eerste gemeente met een voedselbeleid dat uitgaat van het hele voedselsysteem. Een beleid waar economie, gezondheid en duurzaamheid samenkomen. Zo dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. En het aantrekkelijker maken van ons vestigingsklimaat voor ondernemers en kennisinstellingen. Samen met het Rijk,  gemeenten en maatschappelijke partners werken wij aan het gezonder en duurzamer maken van onze voedselomgeving.

HR-logo 5 57 mm Gemeente_Ede-proces blue

Foto: FoodUnplugged

FoodUnplugged