Gemeente Wageningen

Wageningen broedplaats voor innovatie 

Wageningen werkt samen met haar partners aan een topvestigingsklimaat voor  onderwijsinstellingen en bedrijven; een ecosysteem waarin partijen elkaar snel kunnen vinden en baanbrekende innovaties en duurzame technologieën tot stand komen.

Een fijnbedraad netwerk met Wageningen University & Research als spin in het web, verweven met startups, mkb bedrijven, (internationale) grote bedrijven en tal van kennisinstellingen. Door kennis te delen en samen verder te brengen of te vermarkten, worden bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden verkend om reststromen te verminderen, efficiënter te produceren en plantaardige eiwitten voor iedereen bereikbaar te maken.  Om de krachtige positie van Wageningen als broedplaats voor innovatie te behouden en te versterken werkt de gemeente in regionaal verband met onder meer partners in de Regio Foodvalley.

gemWag_FC_blauw (2)
Wageningen eet duurzaam