Greenport Gelderland
Floriade 2022 Almere

Duurzaam verder!

Greenport Gelderland is een publiek private netwerkorganisatie met als doel de versterking van de Gelderse Tuinbouwcluster. De samenwerking wordt gedragen door de Glastuinbouwgebieden Bommelerwaard & Neerijnen en Arnhem-Nijmegen en het Fruit-, Laanboom- en het Paddenstoelen cluster.

Het werk van Greenport Gelderland is vooral geconcentreerd  in het Gelderse Rivierengebied. Een overwegend agrarisch gebied met een aantal toonaangevende tuinbouwsectoren. Het gebied is goed ontsloten via weg, spoor en water en gunstig gelegen tussen Randstad en Ruhrgebied.

Wij brengen tuinders, overheden, onderzoek, bedrijfsleven bij elkaar om samen te werken aan een duurzame, krachtige en verbonden tuinbouwsector in het mooie Gelderland door visievorming, het uitvoeren van projecten en kennisoverdracht onder het motto: Duurzaam verder!

Onze thema’s zijn Duurzaam, Krachtig en Verbonden:

  • Bijdragen aan een energie neutrale, klimaatbestendige, emissievrije en circulaire tuinbouw.
  • Versterken van het vestigingsklimaat en de ruimtelijke structuur voor de bedrijven. Met de producten bijdragen aan een gezond leef-, woon- en werkklimaat in steden, in gebouwen en op het platteland.
  • Verbinden van het tuinbouwcluster met burgers, consumenten, markt en maatschappij voor draagvlak, inpassing, bereikbaarheid en productvernieuwing.
Logo GreenportGelderland
GG_Floriade_03